Algemene verkoopsvoorwaarden

1/ Bijzondere verkoopsvoorwaarden
De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

2/ Bestelling
De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad « Toevoegen aan winkelwagentje ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant bevestigt door te klikken op de knop « Ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en ik wil betalen » in de menubalk.

3/ Verzending

Lana zal de bestelling zo snel mogelijk na betaling verzenden. De goederen die in voorraad zijn, worden van zodra de betaling gebeurd is, binnen de 24 uren verzonden tijdens werkdagen. Indien de levering niet tijdig kan gebeuren dan nemen wij met u contact op via e-mail om duidelijke afspraken te maken. Zoals bij elke aankoop op afstand heeft u 14 dagen bedenktijd. Indien de bestelling geannuleerd werd dan zullen wij het aankoopbedrag aan u terugstorten op het bankrekeningnummer waarmee de betaling verricht werd.

De levering kan vertraging oplopen omdat er bv. niet voldoende bolletjes breigaren met hetzelfde kleurbad zijn. Er kan een menselijke vergissing gebeurd zijn bij het opmaken van de stock of het webshop programma kan een fout aangegeven hebben bij gelijktijdige bestelling door meerdere klanten.

Lana is niet aansprakelijk voor foutieve of vertraagde leveringen ten gevolge van onvolledige of foutieve adresgegevens. Indien een levering hierdoor onmogelijk blijkt dan zullen we natuurlijk contact opnemen met de klant.

4/ Verzendkosten:

De verzendkosten zijn afhankelijk van de plaats of land van levering en de gekozen leveringsmethode, bv. Aan huis geleverd of in een postpunt. De kosten worden duidelijk vermeld vooraleer u tot betaling overgaat.

5/ Betaalmethoden:

Kies uit de opties: Kredietkaart met Paypal (een veilige betalingspartner)

Overschrijving

Indien er een fout zou gebeurd zijn bij de overschrijving, bv. Een foutieve mededeling of een te groot ingegeven bedrag dan nemen we zeker contact op met de klant om een oplossing te vinden. Teveel betaalde bedragen worden natuurlijk teruggestort.

6/ Terugzenden (Retourneren):

Indien u niet tevreden bent over uw aankoop dan kunt u dit binnen de 14 dagen terugzenden.

Draag zorg voor het product tijdens deze bedenktijd.

De artikelen moeten in de originele verpakte vorm teruggezonden worden. Strengen of bolletjes garen mogen niet anders opgebold zijn.

Uitzondering: Boeken en patronen die gemakkelijk kunnen gekopiëerd worden, kunnen niet teruggezonden worden. Dit vanwege auteursrechten.

7/ Ruilen van breigarens:

Breigarens kunnen binnen de 14 dagen teruggezonden (geretourneerd) worden met volledige terugbetaling, rekening houdend met de voorwaarden van terugzending.

Daarnaast heeft LANA ook een ruilrecht voor brei-en haakgarens. Tot 3 maanden na de aankoopdatum kunnen teveel gekochte bolletjes breigaren geruild worden in de winkel mits voorlegging van het aankoopbewijs. En tot 6 maanden na de aankoopdatum kunnen enkel die breigarens omgeruild worden die nog in collectie zijn. Dit ruilrecht geldt niet voor breigarens die tegen een verlaagde prijs aangekocht werden. U kunt in ruil voor deze restanten andere garens kiezen of een aankoopbon krijgen voor een latere aankoop.

Lana behoudt zich wel het recht voor om het ruilen of het terugzenden (retourneren) te weigeren indien de garens niet in de originele staat terug aangeboden worden.

8/ Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door Lana verstuurde bevestiging van de bestelling.

9/ Productinformatie
De foto’s die gebruikt worden op de website gelden uitsluitend ter informatie. De kleur van de producten kan op de foto in de online schop enigszins verschillen van de werkelijke kleur. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen.

10/ Betalingsvoorwaarden
Het (de) bestelde product(en) wordt (worden) geleverd als tegenprestatie voor uw betaling per kredietkaart (Master Card, Visa Card, American Express, JCB).

11/ Privacybescherming
Lana
is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden). Wij zullen u eerst toestemming vragen om uw email-adres te gebruiken voor onze Nieuwsbrief of het versturen van aanbiedingen. U kunt zich ten allen tijde opnieuw uitschrijven indien u dit wenst.

12/ Vereiste informatie
Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.lana-antwerpen.be stemt u in met het gebruik door de onderneming Lana Wol Patchwork Handwerken van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13/ Bescherming van persoonsgegevens
Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

14/ Waarborg
De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in tegenspraak met onze gebruiksaanwijzingen. De koper dient de geëigende instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan in de bij het product geleverde instructies.